Hover

Napęd podwójny rozdzielony.

 

Był to pierwszy rodzaj napędu zastosowany w poduszkowcach.
Obecnie można go spotkać we wszystkich rodzajach i wielkościach poduszkowców.
Jeden silnik napędza śmigło (często otunelowane)  i stanowi z nim zespół napędu poziomego.
Drugi mniejszy silnik wraz z wentylatorem - stanowi zespół napędu unoszenia.
Zaletą jest wyższa sprawność  śmigła jako napędu poziomego dzięki czemu zapotrzebowanie mocy do tego napędu jest niższe.
Wadą tego systemu jest niższa niezawodność ogólna pojazdu - 50% w porównaniu z napędem pojedynczym. Ponieważ uszkodzenie któregokolwiek z obu zespołów napędowych powoduje całkowite unieruchomienie poduszkowca na lądzie stałym, lodzie lub śniegu.
Wyjątek stanowi sytuacja szczególna, kiedy na wodzie awarii ulega system unoszenia, natomiast system ciągu poziomego jest sprawny. Przy znacznym naddatku mocy pokonując opory zanurzonej w wodzie osłony elastycznej istnieje możliwość dryfowania w kierunku brzegu.
Jednak ze względu na znacznie niższą niezawodność ogólną jest to nieznaczna korzyść.

Hover