Hover

Napęd pojedynczy z rozdziałem strumienia powietrza.

 

Napęd stosowany w małych i średnich poduszkowcach.
Jeden silnik napędza jeden wentylator.
Strumień powietrza tłoczony przez wentylator rozdzielony jest na strumień główny - wytwarzający ciąg poziomy, oraz strumień dodatkowy zasilający system unoszenia poduszkowca.
Zaletą jest prostota konstrukcji i obsługi oraz dość wysoka niezawodność ogólna.
Wadą tego systemu jest niska sprawność hydrauliczna (~60%) wentylatora jako
napędu ciągu poziomego.

Hover