Hover

Napęd wielokrotny

 

Dwa (lub więcej) silniki poprzez sprzężenie mechaniczne napędzają jednocześnie
śmigło(a) napędu poziomego oraz wentylator(y) napędu unoszenia.
Ze względu na złożony układ mechaniczny system stosowany w dużych i bardzo dużych poduszkowcach.
Główną zaletą systemów zwielokrotnionych jest wysoka niezawodność pojazdu, ponieważ awaria jednego silnika nie powoduje unieruchomienia pojazdu a jedynie obniżenie takich parametrów jak prędkość postępowa czy udźwig.
Wadą jest złożony i drogi mechaniczny układ przeniesienia napędu.

 

Hover

 

Opracowanie merytoryczne i grafika Jerzy Woźniak