Hover
          SILNIK  SPALINOWY
  Z  TŁOKIEM  OBROTOWYM 
opis techniczny. 
Patrz również -->  Zalety, porównanie.

Zalety, Porównanie

Silnik spalinowy wewnętrznego spalania z tłokiem obrotowym - patent RP 1992r.
autor - mgr inż. Jerzy Woźniak 

      Silnik o umownej nazwie "silnik X" składa się z nieruchomego kołowego cylindra zamkniętego z obu stron płaskimi pokrywami, wewnątrz którego centralnie znajduje się obrotowy tłok. Tłok składa się z dwóch głównych elementów, z których każdy posiada dwa ramiona (przegrody), dzielą one przestrzeń cylindra na cztery komory robocze o zmiennej objętości.

      Na zewnętrznych powierzchniach przegród tłoka znajdują się listwy uszczelniające, umieszczone w rowkach i podparte sprężyście. W pobocznicy cylindra znajdują się okna umożliwiające wymianę ładunku (na fotografiach okno ssawne - zielone, okno wydechowe - czerwone). Ruch przegród tłoka oraz przeniesienie napędu odbywa się dzięki parze przekładni, z których każda składa się z dwóch jednakowych eliptycznych elementów zębatych. W sumie są cztery jednakowe elementy zębate, przy czym zazębione są ze sobą w taki sposób, że odległość między ich osiami jest stała (elementy zazębione obrócone są względem siebie o 90° (Fot.4)).

      Podczas jednego pełnego obrotu wału zdawczego silnika, w każdej z czterech komór roboczych realizowany jest czterotaktowy cykl pracy (ssanie, sprężanie, praca, wydech). Zatem rozprężanie (takt pracy) zachodzi cztery razy podczas jednego obrotu wału zdawczego silnika 
(co 90°)
. Odpowiednikiem dla takiej gęstości taktów rozprężania jest suwowy silnik tłokowy, czterotaktowy o ośmiu cylindrach (dla silników suwowych, tłokowych z mechanizmem korbowym w pojedynczym cylindrze takt (suw) pracy przypada raz na cztery suwy, czyli raz na dwa pełne obroty wału korbowego (co 720°)). Fotografie przedstawiają funkcjonujący model silnika z mechanizmem synchronizacji i przeniesienia napędu. Model napędzany jest małym silnikiem elektrycznym i umożliwia demonstrację ruchu poszczególnych elementów silnika.

      Znawcy z dziedziny (Politechnika Wrocławska) ocenili konstrukcję pozytywnie, jako niezwykle zwartą, pozbawioną niewyrównoważonych elementów wirujących. Prognozowana jest wysoka  równomierność pracy w szerokim zakresie obrotów (300 - 10 000). Ponieważ wszystkie elementy wirujące są symetryczne względem osi obrotu przewiduje się brak drgań i wibracji podczas pracy.
Widok od strony przekładni Fot. 4. Widok modelu od strony przekładni zębatej.

W opracowanej  dokumentacji technicznej prototypu, średnica wewnętrzna cylindra wynosi 
D = 156 mm, długość cylindra H = 114 mm, pojemność skokowa Vsk = 2000 cm3 (4 x 500 cm3).
Prototyp opracowany jest technicznie i technologicznie.
Opracowany jest system chłodzenia cylindra, tłoka, ścian bocznych a także łożyskowanie i system smarowania. 
Zasilanie - paliwa ciekłe i gazowe z dodatkiem oleju
(1litr oleju na 80-100 litrów paliwa) smarującego listwy uszczelniające.

Zębate elementy przekładni Podstawowym problemem przy opracowywaniu prototypu było zaprojektowanie i wykonanie eliptycznych elementów zębatych przekładni. Wymagało to napisania specjalnego programu komputerowego. Dzięki czemu wykonano elementy przekładni w metalu (Fot. 5).

Dalej -->   Zalety, porównanie z innymi silnikami

Hover